Värmepump luft/vatten

En värmepump med luft/vatten är perfekt för dig som har ett vattenburet uppvärmningssystem hemma. Detta och mycket mer om värmepumpar med luft/vatten kan du läsa om här!

Hur fungerar en luft-vattenvärmepump?

Har ditt hus ett vattenburet uppvärmningssystem, det viss säga golvvärme och element kan en luft-vattenvärmepump passa dig bra. Den överför värme till dessa vattenburna system och kan i vissa fall också fungera som en vattenberedare.

En pump av detta slag brukar ha en livslängd på 20 år och klarar lika låga temperaturer som en luft-luftvärmepump. Mitsubishi har luft-vattenvärmepumpar som klarar ytor på omkring 20-350m².

Varför ska man ha en luft-vattenvärmepump?

Luft-vattenvärmepumpar är kända för att vara mycket sparsamma. Exakt hur mycket du ska spara på att skaffa en värmepump är dock svårt att beräkna, eftersom din nuvarande energiförbrukning och ditt nuvarande värmesystem spelar in till stor del.

Men man kan säga att en luft-vattenvärmepump är nästa så effektiv som en bergvärmepump, fast omkring häften så billig. En pump av den här typen kan alltså bidra till en mycket bättre miljö.