Urinpumpar – användningsområde

Urinpumpar är pumpar som används i lantbruk med köttproduktion för att pumpa ut smutsvatten som innehåller urin, foderrester och annat restmaterial som förekommer i djurstallar. Urinpumpar kan också användas i fiskodlingar för att transportera bort lakvatten samt i gödselhanteringsanläggningar och liknande miljöer där kraftigt smutsat spolvatten behöver pumpas bort. En skärande urinpump finfördelar rester och är ofta nödvändig för att leva upp till Jordbruksverkets regler om skötsel och stallmiljö för nötkreatur i storskalig produktion.

Nedan ser du en enkel animation som visar hur en skärande urinpump fungerar.

Att tänka på när du ska köpa urinpump

Eftersom urinpumpar även kan användas utanför lantbruket hittar du dem ibland under en mängd olika benämningar, som till exempel lakvattenpump, spolvattenpump eller smutsvattenpump. Vill du vara säker på att få en urinpump som lämpar sig väl för djurhållning rekommenderar vi att du köper din urinpump hos en återförsäljare som specialiserar sig inom just lantbruk.

Här är några punkter som är bra att tänka på inför ett eventuellt köp:

  1. Hur nedsmutsat brukar vattnet du ska pumpa bort vara? Du kanske behöver ha en urinpump med skärfunktion om urinen innehåller mycket fiberrester.
  2. Vilket flöde behöver du ha, räknat i kubik per timme?
  3. Hur djupt behöver du kunna sänka ner urinpumpen?
  4. Ska pumpen vara självstängande med nivåvakt?
  5. Behöver urinpumpens motor vara temperaturskyddad?
  6. Hur stor är din budget – behöver du verkligen all funktionalitet, eller räcker det med en billigare modell?

Återförsäljare

Du hittar ett urval av urinpumpar på alegateknik.se , som är kända för sina låga priser på kvalitetsutrustning för lantbruk, jordbruk och industri.

Deras PRO-modell i rostfritt stål är en mycket hållbar urinpump som kräver minimalt med underhåll och håller i många år. Den största modellen på 4 tum klarar till och med av att pumpa svingödsel.

Halm- och gödselrester är inga som helst problem för Alegas urinpumpar. Du hittar mer information i deras webbshop, där du kan få goda råd från de erfarna medarbetarna.

Galvaniserad urinpump
Urinpump i plasthölje

Swedol är en utbredd butikskedja i vars sortiment du bland annat hittar urinpumpar. De erbjuder ett par modeller som är inkapslade i plasthöljen och kan sänkas ner till 20 meters djup vid behov. Du hittar praktiska funktioner som nivåvippa och termiskt motorskydd i deras virvelhjulspump.

Du kan beställa en urinpump direkt i Swedols webbshop.

Fler lantbrukspumpar

Har du mycket gödselhantering på gården kanske du i stället bör fundera på en pump som är avsedd främst för det ändamålet. Vi har samlat information om gödselpumpar här. Vi listar frågor att tänka på inför köpet och länkar till återförsäljare.