Jordvärmepump

Jordvärmepumpen hämtar vatten från marken, som blivit varmt av solenergi. Läs mer om jordvärmepump nedan!

Hur fungerar en jordvärmepump?

Jordvärmepumpar kallas ibland också för markvärmepump eller ytjordsvärmepump. Likt en bergvärmepump hämtar den värme som är lagrad någonstans, i det här fallet värmen som finns i marken och som blivit varm av solenergi. Via en kollektorslang som grävs ner på ungefär en meters djup hämtas värmen upp ur marken och blir till värme i ditt vattenburna värmesystem.

En jordvärmepump fungerar bäst om jorden har en ganska hög vattenhalt, men får inte vara alldeles vattenmättad. Pumpen har en livslängd på omkring 10 år, och görs bland annat av märket IVT.

Varför ska man ha en jordvärmepump?

Har ditt hushåll hög energiförbrukning, stor tomt och en vattenhaltig jord kan en jordvärmepump vara rätt val för dig. Den kan nämligen stå för upp till 95% av värmebehovet.

Om du dessutom har för långt avstånd till berggrunden kan en jordvärmepump vara ett utmärkt alternativ.