Ts Montage AB


Kontaktuppgifter

070-1577618
Kvalitétslogga för företag host Listan.se
Få Offert Direkt - Skapa din kostnadsfria offertförfrågan nu! Börja här

Välkommen till Ts Montage AB!

Föremålet för bolagets verksamhet är installation och försäljning av fjärrvärmeväxlare, VVS, licenssvetsning och därmed förenlig verksamhet.
Ts Montage AB är verksamt i Västerås och har inte ännu uppdaterat sin presentation på VärmepumpListan. Ts Montage AB har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på VärmepumpListan. Tipsa gärna Ts Montage AB om VärmepumpListan när du är i kontakt med dem.

Om du söker värmepumpsinstallatörer så har du en jättebra möjlighet att skapa en offertförfrågan och jämföra olika firmor som är verksamma i ditt område via vår offertservice. Tjänsten går ut på att du får offert från olika värmepumpsinstallatörer som är verksamma i ditt område. Tjänsten låter dig snabbt och bekvämt göra ett urval av intresserade värmepumpsinstallatörer direkt över nätet.

Du kan sedan i lugn och ro jämföra från värmepumpsinstallatörer och välja den som passar bäst för just dig. Observera att det är helt kostnadsfritt att använda tjänsten!

Omdömen Läs omdömen »

Varför?

Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 749 652 896
Rörelseresultat 233 163 255
Resultat efter finansnetto 285 146 255
Resultat före skatt 206 146 255
Årets resultat 142 99 188
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Kortfristiga fordringar 580 730 450
Omsättningstillgångar 1,415 1,346 1,255
Summa 1,415 1,346 1,255
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 777 779 807
Obeskattade reserver 79 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 559 567 447
Eget kapital och skulder 1,415 1,346 1,255
NYCKELTAL 2012-12 2011-12 2010-12
Kassalikviditet 253.10% 237.40% 280.80%
Vinstmarginal 31.10% 25.00% 28.50%
Soliditet 59.00% 57.90% 64.30%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 1 1 1
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 202
Personalkostnader 380 321 273
Sociala kostnader 138 76 64
Aktieutdelning 150 143 127
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Styrelse

Nuvarande Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
550531-XXXX Söderberg, Nils Tommy Ledamot sedan 2007-10-05
550531-XXXX Söderberg, Nils Tommy Verkställande direktör sedan 2007-10-05
890920-XXXX Mälberg, Linda Anna Maria Suppleant sedan 2007-10-05
890920-XXXX Mälberg, Linda Anna Maria Utlandsbosatt inom EES sedan 2012-02-13
Tidigare Styrelsemedlemmar
Namn Position Tidsperiod
Tidigare Tillsynsbefattningar
430428-XXXX Nordberg, Stig Torsten Revisor 2007-10-05 - 2011-09-06